Leg

Vi prioriterer legen meget højt. Den har en afgørende betydning for børnenes mulighed for at udvikle selvværd. Gennem legen får børnene afprøvet sig selv og deres meninger. De udvikler venskaber, oplever anerkendelse og modspil, og på denne måde lærer de at begå sig i fællesskabet.

Det er også i legen, at evnen til samarbejde afprøves. Ofte indgår børnene i en leg, hvor der er forudbestemte regler, og hvor sproget bruges som kommunikationsmiddel. Børnene lærer at forhandle, indgå kompromiser og få afprøvet sig selv i forhold til omverdenen. Barnet bruger også legen til at bearbejde alle de oplevelser, det har haft.

Det er også i legen, at fantasien får lov til at udfolde sig. Samtidig er legen med til at styrke barnets motoriske udvikling, da barnet via leg bruger sin krop på mange måder.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Områdeleder

Louise Schouenborg Jægger

ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anna Kjær Larsen

blb@jammerbugt.dk

Åbningstider

Åbningstider:

Mandag-torsdag:
6.05 - 16.50

Fredag:
6.05 - 15.50

Her bor vi

Blokhusvej 47 A  9490 Pandrup