Aktiviteter

Information omkring aktiviteter i børnehaven Blokhusvejen.

Dagligdagen

I dagligdagen veksler vi mellem planlagte og spontant opståede aktiviteter, hvor vi forsøger at være lydhøre over for børnenes idéer og forslag. Vi søger at fremme deres initiativ, fantasi og kreativitet samt at give dem mod til at prøve noget nyt.

Oftest er aktiviteterne et tilbud til børnene, men vi prøver at motivere de børn, der ikke kommer af sig selv eller altid siger nej. Indimellem har vi aktiviteter, hvor alle børn skal deltage.

Vi læser mange bøger, spiller spil, leger, laver mad, maler, synger, klipper og tegner, bruger legepladsen, snakker, hygger os og mange andre ting.

Gymnastik/musik

Når der er mulighed herfor, låner vi Pandrup skoles musiklokale og gymnastiksal. Her er børnene oftest aldersopdelte for på denne måde at kunne imødekomme deres forskellige udviklingstrin.

Vi laver musikaktiviteter en gang ugentlig for de mindste i børnehaven.

De store børn

For at tilgodese de ældste børn tilrettelægger vi hvert år nogle specielle aktiviteter for dem.
Det kan være emnearbejde, gymnastik, musik og ture tilpasset gruppens interesser.

Desuden lægger vi stor vægt på, at gøre dem selvhjulpne, så de føler sig trygge og parate til at "gå ud i den vide verden".

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Områdeleder

Louise Schouenborg Jægger

ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anna Kjær Larsen

blb@jammerbugt.dk

Åbningstider

Åbningstider:

Mandag-torsdag:
6.05 - 16.50

Fredag:
6.05 - 15.50

Her bor vi

Blokhusvej 47 A  9490 Pandrup