Dokumentation

Information om dokumentation i børnehaven Blokhusvejen.

Fotoplancher

Vi dokumenterer vores daglige pædagogiske arbejde via fotoplancher i børnehaven. Til billedmaterialet tilføjer vi relevant tekst, og personalet er meget bevidste om at få inddraget fokuspunkterne fra læreplanen. Til eksempel hænges billeder fra gymnastiksalen op med tekst som relaterer til motoriske og sociale kompetencer.

Evalueringsskemaer

Vi bruger særlige skemaer hvor vi beskriver vores mål med en aktivitet, hvordan og hvorfor vi gør som vi gør samt hvilket udbytte børnene har haft af aktiviteten.

Forældrene ser/læser med stor interesse disse opslag, og det giver løbene anledning til spørgsmål og uddybende forklaringer omkring børnenes udvikling, og vi oplever mange ah-ha oplevelser fra forældrene, som bliver bevidste op hvad man eksempelvis udvikler ved en gyngetur (Rim, remser, sang når man følger rytmem i gyngen)

Særlig indsats

Som særlig indsats bruger vi dokumentationen og læreplanerne i forbindelse med første forældresamtale i børnehaven. (ca. tre måneder efter start).

Vi har taget billeder af det konkrete barn, og ud fra disse kommer vi rundt om alle punkterne i læreplanen.

Forældrene tilkendegiver at denne form er god.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Områdeleder

Louise Schouenborg Jægger

ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anna Kjær Larsen

blb@jammerbugt.dk

Åbningstider

Åbningstider:

Mandag-torsdag:
6.05 - 16.50

Fredag:
6.05 - 15.50

Her bor vi

Blokhusvej 47 A  9490 Pandrup