Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af 5 repræsentanter valgt af og blandt forældre til jeres børn i institutionen samt 2 repræsentanter valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen.

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret.

Lederen deltager også, men har ikke stemmeret.

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes i juli kvartal.

Forældrebestyrelsen handler indenfor de af kommunen opstillede mål og rammer samt fastlægger principper for børnehaven.

Forældrebestyrelsen træffer beslutning om principper for anvendelse af det af byrådet udmeldte årlige rammebeløb.

Herudover træffer forældrebestyrelsen (helt eller delvist) beslutning om følgende:

Indstilling til byrådet vedrørende ansættelse af fast personale indenfor den godkendte personalenormeringsramme.

Principper for personalesammensætning i overensstemmelse med de pågældende normeringsregler.

Placering af åbningstiden indenfor de af byrådet godkendte rammer.

Forældrebestyrelsen deltager ligeledes i de forskellige arrangementer, der foregår i børnehaven, her kan blandt andet nævnes børnehavens fødselsdag og arbejdsdag for børn og forældre.

Såfremt der er nogle ting, som I forældre gerne vil have taget op så brug forældrebestyrelsen - vi står altid til rådighed.

Referat fra forældrebestyrelsesmøderne bliver hængt op på børnehavens opslagstavle.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Områdeleder

Louise Schouenborg Jægger

ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anna Kjær Larsen

blb@jammerbugt.dk

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen:

Bestyrelsesformad

Sidsel Borup

Næstformand

Referent

Kristina Dalsgaard

PR ansvarlig

Bo Grønqvist

Forældrerepræsentant

Majken Dunker

Personalerepræsentant

Louise Ehlers

Ulla Olsen

Ledelse

Områdeleder Louise Jægger

Afdelingsleder Anna Kjær Larsen

 

 

Her bor vi

Blokhusvej 47 A  9490 Pandrup