Aktivitetesgrupper

Information om pædagogisk tilrettelæggelse af gruppeaktiviteter i børnehaven, hvor børnene en gang ugentligt deltager i en lille gruppe med faste børn og voksen.

Formål

Afhængig af alder og udvikling inddeler vi alle børnene i små grupper med 4 - 6 børn i hver gruppe tilknyttet en fast voksen. Der arbejdes med gruppeaktiviteter ca en time om ugen.

Formålet med disse grupper er, at stimulere blandt andet børnenes sprog. Der arbejdes med udtale, sprogforståelse, begreber, kommunikation o.s.v., og samtidig arbejdes der også med koncentration, venten på hinanden, turtagning,  m.m. Der laves også kreative aktiviteter i grupperne og i al planlægning medtænker vi vores læreplaner.

Med gruppeaktiviteterne sikrer vi også, at alle børn for mulighed for at indgå i samspil med en bestemt gruppe børn samt få nærvær og fordybelse sammen med den voksne.

Forældreinformation

Vi sender 2 til 3 gange om året information ud til forældrene om i hvilken gruppe og på hvilket tidspunkt jeres  barn deltager. 

Sprogpædagoger

Alle små grupper arbejder efter principperne i Dialogisk Læsning og deltager på skift i temamøder om børns sproglige udvikling.

To pædagoger deltager også i inspirationsmøder tilrettelagt af PPR. 

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Områdeleder

Louise Schouenborg Jægger

ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anna Kjær Larsen

blb@jammerbugt.dk

Åbningstider

Åbningstider:

Mandag-torsdag:
6.05 - 16.50

Fredag:
6.05 - 15.50

Her bor vi

Blokhusvej 47 A  9490 Pandrup