Mål og visioner

Børnehaven Blokhusvejens mål og visioner

Målet og sigtet med arbejdet i børnehaven er:

  • At skabe en tryg, glad og harmonisk tid for barnet med stor vægt på den daglige omsorg for barnet. Omsorg og tryghed er en forudsætning for at børnene trives og er i stand til at udvikle sig.
  • At vise barnet respekt og give udtryk for, at det enkelte barn og barnets mening har en værdi i hele fællesskabet.
  • At styrke barnets selvværd således, at det føler sig holdt af og værdifuld.
  • At lære det glæden ved fællesskab, social tilpasning og et godt kammeratskab. Fremme barnets forståelse/erkendelse af, at det selv kan bruges, at det kan bruge de andre, og at vi alle er nødvendige for hinanden.
  • At vi voksne tager udgangspunkt i det enkelte barn/børnegruppen og bygger fundamentet for de uformelle læreprocesser (Alle de hverdagssituationer som naturligt opstår i en børnehave – leg, kreativitet, rim og remser).
  • Forberede børnene på HELE LIVET – herunder deres liv i skolen.
  • Børnehavens vigtigste virksomhed er børnenes udvikling. Der lægges især vægt på den personlige og sociale udvikling, som er basis for, at børnene kan tilegne sig faglig viden.
  • Udvikle børnenes almene færdigheder og kompetencer som fantasi, kreativitet, sprog og begreber. Styrke barnets evne til selvhjulpethed således, at barnet stimuleres til selv at klare "små" opgaver i dagligdagen (Af-/påklædning, rydde op efter sig selv, hjælpe med at gøre klar til madpakker).

Nøgleord for børnehavens virke

Omsorg, tryghed, selvværd, medbestemmelse, fællesskab, sociale færdigheder, gode oplevelser, leg, fantasi, kreativitet og selvhjulpethed.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Områdeleder

Louise Schouenborg Jægger

ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anna Kjær Larsen

blb@jammerbugt.dk

Åbningstider

Åbningstider:

Mandag-torsdag:
6.05 - 16.50

Fredag:
6.05 - 15.50

Her bor vi

Blokhusvej 47 A  9490 Pandrup