Nyheder fra Blokhusvejens Børnehave

Her kan du følger nyhederne fra Blokhusvejens børnehave

Børnehaven har madordning som omfatter alle måltider.

Forudsætningen for, at børnene skal føle sig glade og trygge ved deres børnehave er, at børnene kan mærke, at I som forældre føler jer glade for jeres barns børnehave.

Inden start i børnehaven sender vi et velkomstbrev, hvor vi inviterer jeres barn på besøg i børnehaven sammen med jer. I vil her blive præsenteret for personalet på stuen og blive vist rundt i børnehaven.

Efter dette byder vi på en kop kaffe for her at have mulighed for at høre lidt om jeres barn samt fortælle om vores dagligdag. Samtidig skal vi have udfyldt en blanket med relevante oplysninger om dit barn.

Vi har gode fysiske rammer såvel inde som ude. Børnehaven er normeret til 60 børn, og børnene er fordelt på tre stuer Bamserne, Kyllingerne og Ællingerne.

Der er fast personale tilknyttet de enkelte stuer. Her har børnene deres hjemmebase.

Hjemmebasen er af stor betydning, når et nyt barn skal starte i børnehaven og personalet arbejder bevidst for, at barnet skal føle sig trygt her. Her spiser man sin mad, holder fødselsdag sammen og tager på fælles ture.

Ellers er børnehaven funktionsopdelt, hvilket betyder at nogle aktiviteter foregår på tværs af stuerne.

Nøgleord for børnehavens virke: Omsorg, tryghed, selvværd, medbestemmelse, fællesskab, sociale færdigheder, gode oplevelser, leg, fantasi, kreativitet og selvhjulpethed.

Afhængig af alder og udvikling inddeler vi alle børnene i små grupper med 4 - 6 børn i hver gruppe tilknyttet en fast voksen. Der arbejdes med gruppeaktiviteter ca en time om ugen.

Formålet med disse grupper er, at stimulere blandt andet børnenes sprog. Der arbejdes med udtale, sprogforståelse, begreber, kommunikation o.s.v., og samtidig arbejdes der også med koncentration, venten på hinanden, turtagning,  m.m. Der laves også kreative aktiviteter i grupperne og i al planlægning medtænker vi vores læreplaner.

Med gruppeaktiviteterne sikrer vi også, at alle børn for mulighed for at indgå i samspil med en bestemt gruppe børn samt få nærvær og fordybelse sammen med den voksne.

Vi sender 2 til 3 gange om året information ud til forældrene om i hvilken gruppe og på hvilket tidspunkt jeres  barn deltager.