Naturen

Børn skal have mulighed for at få mange forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden.

Billeddokomentation

Indianerne har nu bevæget sig rundt i naturen. Undersøgt naturen og fundet ud af at skal man være heldig at nedlægge et rådyr, skal man ikke stå ude på en åben mark. Fundet ud af forskelligheden i naturen og udnyttet træer og buske til at gemme sig bag. Undersøgt jorden for dyrespor, kigget på dyrenes efterladenskaber og brugt lugtesansen til at snuse til det.

Indianerne viser stolt deres bytte frem. Har taget mod til sig og tør efter en del overvejelser at røre ved dyrene og beslutter, at de vil gemme rådyrfødderne som deres lykkebringer.

Vinden er kraftig, så indianerne fandt også ud af hvor svært det kan være at beholde fjerne på hovedet.

Solen skinnede i øjnene, afhængig af hvad vej de gik.

Naturen

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for børn i børnehaven handler om, at børn får mange forskellige naturoplevelser samt interesse for og viden om naturen.

Børn skal have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen og udvikle respekt for naturen.

Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi, og som rum for både vilde og stille aktiviteter.

Børn skal have mulighed for at få mange forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Leder

Anna Kjær Larsen
blb@jammerbugt.dk