Personlig udvikling

Det sociale kulturelle liv i børnehaven skal give plads til, at børnene kan udfolde sig som stærke og alsidige personer.

Billeddokumentation

Efter fælles succesfyldt jagt skal jagten snakkes igennem. Hvad bidrog jeg med, og hvad var du god til på jagten. Var det fordi vi var så gode til at hjælpe hinanden, at det gik godt. Er der noget vi skal gøre anderledes næste gang, vi skal lave noget sammen.

Vi vil hjælpe hinanden med at lave et billede, så vi kan fortælle alle vores indianervenner om, hvordan vores jagt har været, og vi håber vores venner vil gøre det samme, så vi kan høre om deres jagt og finde ud af, om de har fundet rådyr, og om de også synes fødderne var lidt farlige/ulækre at røre ved. Det var godt vi alle sammen fik en med hjem (grænseoverskridende for det enkelte barn).

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som involverer sig i barnets engagement i verden, for at barnets personlighed kan udvikle sig.
Derfor skal børnehaven give børnene mulighed for at udvikle brugbare sociale og kulturelle erfaringer.

Det sociale kulturelle liv i børnehaven skal give plads til, at børnene kan udfolde sig som stærke og alsidige personer.

Børnehaven skal give mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Leder

Anna Kjær Larsen
blb@jammerbugt.dk