Sprog

Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig via forskellige metoder.

Billeddokumentation

Børnene bruger deres sprog i forbindelse med, at de fortæller forældrene om, hvad de har oplevet på indianerturen. Formidler deres oplevelser.

Vi startede med at høre om indianere, derefter malede vi dragter, så fortalte de voksne en historie om en indianerdreng, som vi skulle hjælpe med at finde rådyrfødder ude i skoven.
Så gik vi ud i skoven og lavede flere ting til vores dragt. Vi lavede også en Tomahavh, som er et af indianernes våben. Heldigvis fandt vi også rådyrfødderne, så vi kunne give dem tilbage til indianerdrengen.

Sproglige udvikling

Der er mange forskellige sprog som f.eks. nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem disse sprog kan børnene dels udtrykke deres egne tanker og følelser, dels blive i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig.

Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.

Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig via forskellige metoder.

Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Leder

Anna Kjær Larsen
blb@jammerbugt.dk