Udtryksformer

Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og kunstneriske tilbud, herunder musik, teater og udstillinger.

Billededokumentation

Indianerne har afsluttet deres jagt med succes, de har nedlagt rådyr, og nu skal maden tilberedes, hvilket afstedkommer en snak om, hvorledes vi laver vores mad, og hvad vi plejer at spise sammenlignet med den måde, som indianerne gør tingene på.

Indianerne bliver nødt til at hente grene i skoven for efterfølgende at tilberede maden over bål. Indianerne eksperimenterer med maden. Finder ud af, hvor tæt kødet og brødet skal være på ilden for ikke at blive sort. Hvor lang tid tager det, at lave maden (koncentration), hvor tæt kan jeg komme på før det bliver for varmt og hvor er bestikket egentlig henne.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Børn skal møde voksne der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
Børn skal have adgang til materialer og redskaber og moderne medier, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og med skabende kulturel aktivitet.

Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og kunstneriske tilbud, herunder musik, teater og udstillinger.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Leder

Anna Kjær Larsen
blb@jammerbugt.dk