Forældresamarbejde

Forudsætningen for, at børnene skal føle sig glade og trygge ved deres børnehave, er, at børnene kan mærke, at I som forældre føler jer glade for jeres barns børnehave.

Den daglige kontakt forældre og børnehave imellem er af STOR betydning. Det er vigtigt for begge parter at følge med i, hvad der sker omkring barnet - så giv dig derfor god tid, når du afleverer og afhenter dit barn, så vi får mulighed for gensidig information.

Forældrekonsultationer

Børnehaven har et stående tilbud om forældrekonsultation til alle børn efter nærmere aftale.
Forældrene til de nye børn vil blive tilbudt forældrekonsultation 2-3 måneder efter, barnet er startet.

Forældrene til de største børn vil hvert år inden sommerferien blive tilbudt en konkret forældrekonsultation.

- MEN sig til, ligesom vi gør til jer, hvis I ønsker en snak med os.

Forældremøde

Der afholdes forældremøde 2 gange årligt. I juli kvartal, hvor der er valg til forældrebestyrelsen, samt i juni, hvor alle (børn, forældre, søskende, personale) samles til børnehavens fødselsdag.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Områdeleder

Louise Schouenborg Jægger

ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anna Kjær Larsen

blb@jammerbugt.dk

Åbningstider

Åbningstider:

Mandag-torsdag:
6.05 - 16.50

Fredag:
6.05 - 15.50

Her bor vi

Blokhusvej 47 A  9490 Pandrup