Hverdagen

Der er fast personale tilknyttet de enkelte stuer. Her har børnene deres hjemmebase.

Hjemmebasen er af stor betydning, når et nyt barn skal starte i børnehaven, og personalet arbejder for, at barnet skal føle sig trygt her. Her spiser man sin mad, holder fødselsdag sammen, tager på fælles teaterture.

Ellers er børnehaven funktionsopdelt, hvilket i praksis betyder, at bestemte lege/aktiviteter er samlet på et sted - eksempelvis maleværksted, træværksted, dukkekrog, legohjørne og tegnekrog. Her samles børnene på tværs af stuerne til interessebetonede aktiviteter.

I dagligdagen veksler vi mellem planlagte og spontant opståede aktiviteter, hvor vi forsøger at være lydhøre over for børnenes idéer og forslag. Vi søger at fremme deres initiativ, fantasi og kreativitet samt at give dem mod til at prøve noget nyt.

Vi prioriterer legen meget højt. Den har en afgørende betydning for børnenes mulighed for at udvikle selvværd. Gennem legen får børnene afprøvet sig selv og deres meninger. De udvikler venskaber, oplever anerkendelse og modspil, og på denne måde lærer de at begå sig i fællesskabet.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Leder

Anna Kjær Larsen
blb@jammerbugt.dk