Overgang til skole/SFO

Samarbejde med skole/fritidsordning

Skolestart

For at lette overgangen fra børnehave til skole og fritidsordning samarbejder vi med Pandrup Skole/Skolefritidsordning. Vi besøger skolen og fritidsordningen for at børnene herigennem kan stifte bekendtskab med deres kommende omgivelser samt møde nogle af de voksne, som de efter sommerferien skal være sammen med.

Skolefritidsordning

Sammen med de børnehaver, som afleverer børn til Pandrup Skolefritidsordning, foregår der et samarbejde, hvor alle børn sammen med pædagoger fra børnehaver og skolefritidsordning laver fælles aktiviteter for at børnene her også får mulighed for at lære hinanden samt pædagogerne fra skolefritidsordningen at kende.

Yderligere samarbejde

Børnehaven har yderligere samarbejdet med skolefritidsordningen, idet vi nogle formiddage låner lokaler hos dem i forbindelse med projekt for de største børn i børnehaven.
Under hensyntagen til om der er ledig kapacitet i skolens gymnastiksal og musiklokale, benytter vi også disse, så børnene vænner sig til at komme på skolen.

Alt sammen ting som fremmer samarbejde os imellem.

Tavshedspligt

Loven om tavshedspligt siger, at børnehave og skole/skolefritidsordning ikke må udveksle oplysninger med hinanden, medmindre forældrene giver tilladelse hertil. Men for at lette overgangen herfra og videre til skole/skolefritidsordning er begge instanser enige om, at det er hensigtsmæssigt med et tæt samarbejde.

I som forældre vil derfor, inden jeres barn starter i skole / SFO blive tilbudt en samtale, hvor I får mulighed for at fortælle om jeres barn til pædagogerne fra SFOen samt til 0. klasse læreren. Primærpædagog fra børnehaven deltager også i samtalen. Dette for at hjælpe børnene til så god en start som muligt og samtidig give jer mulighed for at møde de nye voksne, som fremover skal være sammen med jeres barn.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Områdeleder

Louise Schouenborg Jægger

ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anna Kjær Larsen

blb@jammerbugt.dk

Åbningstider

Åbningstider:

Mandag-torsdag:
6.05 - 16.50

Fredag:
6.05 - 15.50

Her bor vi

Blokhusvej 47 A  9490 Pandrup