Studerende

Overordnet uddannelsesplan for studerende i Blokhusvejens børnehave.

Hvem er vi:

Institutionen blev oprettet i januar 1991 og flyttede til vores nuværende nye bygninger i maj 95.

Vi er en børnehave der er normeret til 60 børn. Det enkelte barn tilknyttes en af de tre stuer som fast base.

Børnehaven er funktionsopdelt med åbne stuer med et fælles all-rum, et maleværksted og et træværksted. Desuden har vi en stor legeplads.

Børnene vælger selv mellem de planlagte aktiviteter eller inde- udelege, dog prøver vi at motivere de børn, der ikke kommer af sig selv eller altid siger nej til at deltage i aktiviteterne.

Pædagogisk praksis:

Vores samfund er i dag meget foranderligt. Der sker hele tiden noget nyt, og børn bliver i løbet af deres opvækst stillet overfor mange valgmuligheder. F.eks. mange kanaler på TV. , informationer, reklamer, mange forskellige fritidstilbud m. m.

Her i børnehaven vil vi gerne være med til, at gøre børnene klar til, på et tidspunkt at komme ud i "Den store verden " med alle dens valgmuligheder. For at være med til at sikre dette, mener vi, at det er af afgørende betydning, at vi giver børnene mulighed for at øve sig i at vælge til og fra.

I den pædagogiske praksis arbejder vi bevidst med selvbestemmelse og medbestemmelse, så børnene øver sig i det at have indflydelse på egne og fælles beslutninger, og dermed træffer egne valg.

En forudsættelse for selvbestemmelse er, at det ikke kan udvikles på bekostning af andre. Det skal foregå i et ligeværdigt samarbejde med andre mennesker ( børn såvel som voksne ).

I personalegruppen er vi bevidste om, at det altid er den voksne, der i sidste ende har ansvaret. En vigtig forudsætning er, at den voksne tager ansvaret på en ligeværdig måde, ved at udvise respekt, men ikke nødvendigvis accept.

Hvad kan vi tilbyde dig?

 • Forhåbentlig en god og varm modtagelse.
 • Vi er indstillede på at du skal have en god og udbytterig praktik hos os.
 • Vi kan tilbyde dig en engageret og nærværende personalegruppe.
 • Vi vægter humor og åbenhed som en naturlig del af samarbejdet.
 • 1 ugentlig konferencetime.
 • En vejleder som vil være forberedt og indstillet på, at du stadig er under uddannelse.
 • Et udbytterigt samarbejde, altså at blive en ligeværdig del af personalegruppen.
 • Deltagelse i stue og personalemøder.
 • En børnehave med plads til nye ideer, og hvor du kan "trække" på personalegruppens erfaringer.
 • En personalegruppe der er åbne overfor konstruktiv kritik.

Hvilke krav / forventninger har vi til dig?

 • Engagement og ansvar for din egen praktik.
 • At du har den grundlæggende teori, men læser pædagogisk og psykologisk litteratur, der er relevant for praktikken og den stillede opgave fra seminariet.
 • At du møder til tiden, er forberedt og initiativrig i det daglige arbejde.
 • At du er åben og villig til at arbejde med dig selv.
 • At du løbende evaluerer dig selv og dit pædagogiske arbejde.
 • At du tager ansvar for og planlægger indholdet på konferencetimerne samt at vejleder får dagsordnen to dage før.
 • At du stiller dig undrende over for praksis, for gennem dialog med personalegruppen er med til at skabe bevidstliggørelse og eventuelle udvikling.
 • At du udarbejder en målformulering, som er relevant og brugbar i din uddannelse, og at denne bruges som et arbejdsredskab på konferencetimerne.
 • Bibringe institutionen en fornemmelse af hvad der rører sig på seminariet eksempelvis pædagogisk og psykologisk.
 • Møder til personalemøderne og har et punkt på dagsordnen.
 • At du har seminariets stillede skriftlige opgave færdig til gennemlæsning i institutionen en uge før afleveringsdato.
 • At du laver et opslag med billede og en kort præsentation af dig.

Vi differentiere selvfølgelig vore krav/forventninger afhængig af om du er i øvelses- 1. eller 2. Lønnet praktik.

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Leder

Anna Kjær Larsen
blb@jammerbugt.dk

Åbningstider

Åbningstider:

Mandag-torsdag:
6.07 - 16.47

Fredag:
6.07 - 15.50

Her bor vi

Blokhusvej 47 A 9490 Pandrup