Praktik

Overblik over praktikforløbene.

Øvelsespraktik

I øvelsespraktikken mener vi, det er vigtigt, at du giver dig selv plads til at få afprøvet dig selv og dermed dine ideer, under hensyntagen til institutionens pædagogik og kultur.
Ligeledes finder vi det vigtigt, at du er i stand til at kunne reflektere over dit samspil med andre samt din egen personlige udvikling.

Vi forventer du tilrettelægger, gennemfører og evaluerer et kort pædagogisk forløb.
Ligeledes forventer vi at du læser fagrelevant litteratur/ teorier omkring børns udvikling
Samarbejdet i institutionen vil hovedsageligt begrænse sig til børn og personale.

1. Lønnede praktik

Da 1. Lønnede praktik er en del af institutionens faste normering, forventer vi at du udviser ansvarlighed i forhold til at påtage dig praktiske gøremål på lige fod med det øvrige personale, f.eks. kan der påregnes en fast ugentlig lukkevagt, hvor det er dig der står for de praktiske gøremål.

Vi forventer du har gjort dig nogle overvejelser omkring børns udvikling i aldersgruppen 3-6 år. At du er bevidst omkring egne værdier, med tanke på, hvilke dannelsesidealer børnene skal opdrages til.

At du I pædagogisk praksis vil være en synlig voksen, der kan stille faglige krav til børnene med tanke for mål, middel, metode. At du aktivt går ind i konflikt / samspilssituationer og at du vil tilrettelægge, gennemføre, og evaluere et pædagogisk forløb.

At du er indstillet på at indgå i et tættere personalesamarbejde og gør fagligt brug af dine kollegaer til iagttagelser, reflektioner og pædagogiske diskussioner.
At du er indstillet på at indgå i et begyndende forældresamarbejde.

2. Lønnede praktik

Udover vores forventning til øvelse- 1 lønnede.

Den studerende skal skabe en god kontakt ved at vise børnene omsorg og opmærksomhed, skal kunne se børnenes signaler og kunne læse deres kropsprog og herved kunne forstå hvad der sker i barnet- empati.

Skabe tillid ( f.eks. gennem dialog) overholde aftaler. Være nærværende og kunne synliggøre dig selv som person og kunne klare situationer også med konfliktsøgende børn.
Vi forventer en større ansvarlighed i forhold til vores pædagogik, at du i praktikperioden gør dig pædagogiske overvejelser i forhold til din egen og vores praksis.

At du vil synliggøre egen pædagogisk praksis, formidle og diskutere egne overvejelser,reflektioner og komme med forslag til handling og udføre dem i praksis.

Tage intiativ til at lave pædagogiske forløb ved at sætte aktiviteter i gang i det daglige og selvstændigt planlægge et længere pædagogisk forløb som har relation til vores pædagogik- udføre det i praksis- reflektere over processen og sørge for der er formidling / dokumentation undervejs.

At du vil indgå i et ligeværdigt samarbejd, deltage i møder og være fleksibel (kunne tage medansvar), så huset fungerer bedst muligt. Vise engagement og deltage aktivt i at skabe et godt arbejdsmiljø for alle i huset. Skal kunne have overblik over huset.

At du er indstillet på et medansvar i det daglige forældresamarbejde.

Praktiske informationer

Ved 2/ 3 mødet deltager praktikvejleder og praktikansvarlig (lederen)

Ferielukket 14 dage i juli måned.

Ferielukket mellem jul og nytår, dog åbent hver 7. År.

Vi har en kaffe, te, rundstykke (fredag) gavekasse, som det er frivilligt om du vil deltage i.

Børnehavens hjemmeside: www.blokhusvejensbornehave.jammerbugt.dk

Kontakt

Blokhusvejens Børnehave
Blokhusvej 47 A
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 82 70
blokborn@jammerbugt.dk

Områdeleder

Louise Schouenborg Jægger

ljp@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Anna Kjær Larsen

blb@jammerbugt.dk