• Sundhed

  Børnehaven har fokus på fysisk udfoldelse (bl.a. stor legeplads indrettet med henblik på afvekslende motoriske udfoldelsesmuligheder, ture i kuperet terræn, brug af skolens gymnastiksal).

  Gå til Side
 • Personlig udvikling

  Det sociale kulturelle liv i børnehaven skal give plads til, at børnene kan udfolde sig som stærke og alsidige personer.

  Gå til Side
 • Pædagogisk praksis

  Vores samfund i dag er meget foranderligt. Der sker hele tiden noget nyt, og børn bliver i løbet af deres opvækst stillet overfor mange valgmuligheder. Mange kanaler på T.V., informationer, reklamer o...

  Gå til Side
 • Forældrebestyrelsen

  Forældrebestyrelsen består af 5 repræsentanter valgt af og blandt forældre til jeres børn i institutionen samt 2 repræsentanter valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen.

  Gå til Side
 • Madordning

  I børnehaven har forældrebestyrelsen vedtaget en madordning. Vi har ansat en ernæringsassistent, som sørger for at tilberede sunde måltider.

  Gå til Side
 • Pædagogiske læreplaner

  Du kan læse hele Den Styrkede Pædagogiske Læreplan ved at klikke på nedenstående link, eller du kan få et eksemplar udleveret i børnehaven.

  Gå til Side
 • Studerende

  Overordnet uddannelsesplan for studerende i Blokhusvejens børnehave.

  Gå til Side
 • Kidslink

  Kidslink er et forældreintra

  Gå til Side
 • Relation og recourceorienteret pædagogik

  I vores dagligdag arbejder vi ud fra et relation og ressourceorienteret menneskesyn. Det betyder at vi har fokus på det børnene kan modsat det de ikke kan.

  Gå til Side
 • Leg

  Vi prioriterer legen meget højt. Den har en afgørende betydning for børnenes mulighed for at udvikle selvværd. Gennem legen får børnene afprøvet sig selv og deres meninger. De udvikler venskaber, ople...

  Gå til Side